pondelok 2. februára 2015

Vystúpenia domácich hudobníkov v zahraničí

Z priebežných výsledkov vyplýva, že domáci hudobníci koncertujú prevažne v okolitých krajinách. Za očakávaným prvenstvom patriacim Českej republike, nasleduje Rakúsko, Poľsko a Maďarsko. Stredoeurópsky región tak zohráva pre slovenskú hudbu dôležitú úlohu. Napriek skutočnosti, že Nemecko má v súčasnosti najväčší hudobný trh, patrí mu priebežne až 5. priečka.
A čo vy?
Hrali ste niekedy ďalej ako za hranicami našich najbližších susedov?

Našli ste koncertných fanúšikov aj za hranicami nášho regiónu?

štvrtok 29. januára 2015

Spustenie prieskumu hudobníkov

Hudba na Slovensku je postavená predovšetkým na autoroch a interpretoch hudobných diel.

Ekonomická realita zástupcov hudobnej komunity na Slovensku však nebola nikdy dôsledne zmapovaná.  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam preto realizuje vôbec po prvý krát na našom území projekt Štúdie o slovenskom hudobnom priemysle.

Súčasťou projektu je aj dotazník pre hudobníkov, ktorého cieľom je zadefinovať ekonomické postavenie hudobníkov, porovnať ich profesionálnu činnosť s inými zamestnaniami a zároveň medzinárodnými štandardmi uplatňovanými v zahraničí.

Zámerom projektu je vytvoriť faktický a ucelený obraz o stave slovenského hudobného priemyslu a na jeho základe proaktívne pristupovať k obhajovaniu záujmov hudobných autorov a interpretov. Domnievame sa, že povolanie profesionálneho autora / hudobníka by malo mať porovnateľné podmienky pre ochranu a rozvoj ako akékoľvek iné zamestnanie. 

Vďaka unikátnej spolupráci medzi SOZA a podporovateľmi projektu, organizáciami SLOVGRAM, OZIS, Hudobný fond a Hudobné centrum bol dotazník rozoslaný medzi jednotlivých predstaviteľov hudobného priemyslu na Slovensku.

Dotazník je anonymný, jednotlivé odpovede nebudú publikované, ani ich nebude možné spojiť s konkrétnymi respondentmi.

Každý vyplnený dotazník môže napomôcť zlepšeniu postavenia zástupcov hudobnej obce na Slovensku.

V prípade, ak máte záujem sledovať vývoj tejto iniciatívy, aktívne sa na nej spolupodieľať, diskutovať o zverejnených údajoch, alebo len vyjadriť podporu aj s uvedením vašich kontaktných údajov, môžete tak učiniť na tomto blogu.