štvrtok 29. januára 2015

Spustenie prieskumu hudobníkov

Hudba na Slovensku je postavená predovšetkým na autoroch a interpretoch hudobných diel.

Ekonomická realita zástupcov hudobnej komunity na Slovensku však nebola nikdy dôsledne zmapovaná.  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam preto realizuje vôbec po prvý krát na našom území projekt Štúdie o slovenskom hudobnom priemysle.

Súčasťou projektu je aj dotazník pre hudobníkov, ktorého cieľom je zadefinovať ekonomické postavenie hudobníkov, porovnať ich profesionálnu činnosť s inými zamestnaniami a zároveň medzinárodnými štandardmi uplatňovanými v zahraničí.

Zámerom projektu je vytvoriť faktický a ucelený obraz o stave slovenského hudobného priemyslu a na jeho základe proaktívne pristupovať k obhajovaniu záujmov hudobných autorov a interpretov. Domnievame sa, že povolanie profesionálneho autora / hudobníka by malo mať porovnateľné podmienky pre ochranu a rozvoj ako akékoľvek iné zamestnanie. 

Vďaka unikátnej spolupráci medzi SOZA a podporovateľmi projektu, organizáciami SLOVGRAM, OZIS, Hudobný fond a Hudobné centrum bol dotazník rozoslaný medzi jednotlivých predstaviteľov hudobného priemyslu na Slovensku.

Dotazník je anonymný, jednotlivé odpovede nebudú publikované, ani ich nebude možné spojiť s konkrétnymi respondentmi.

Každý vyplnený dotazník môže napomôcť zlepšeniu postavenia zástupcov hudobnej obce na Slovensku.

V prípade, ak máte záujem sledovať vývoj tejto iniciatívy, aktívne sa na nej spolupodieľať, diskutovať o zverejnených údajoch, alebo len vyjadriť podporu aj s uvedením vašich kontaktných údajov, môžete tak učiniť na tomto blogu. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára