Čo je štúdia o hudobnom priemysle?

Čo je hudobný priemysel?

Hudobný priemysel je dôležitou súčasťou kultúry a zároveň hospodárstva každej krajiny. Napriek tomu, že hudba sa k nám dostáva každodenne z viacerých zdrojov, málokedy si uvedomíme, aké množstvo ľudí sa podieľa na jej vzniku a šírení.

V prípade, že by sme hudobný priemysel prirovnali k rastúcemu stromu, dalo by sa povedať, že jeho koreňom sú autori:  skladatelia hudby alebo textári, ktorí sú tvorcami a nositeľmi tzv. autorských práv. Rovnako sa na diele autorsky podieľajú  aj spracovatelia diela či aranžéri, ktorí vytvárajú jeho znenie v konkrétnom nástrojovom obsadení.

Autorské diela rozozvučia  interpreti - výkonní umelci – speváci, gitaristi, huslisti, trombonisti a iní hudobníci. Aby sa hudba mohla dostať k poslucháčom, vstupujú do procesu hudobné vydavateľstvá a výrobcovia zvukových nosičov, ktorí hudobné dielo zaznamenajú.

Tieto záznamy  realizujú nahrávacie štúdiá, filmové štúdiá,  zvukoví majstri, producenti,  produkčné a  reklamné agentúry – teda zložky, ktoré sa starajú o pestrú a rôznorodú produkciu hudobných diel. Priestor pre interpretov vytvára a zabezpečuje manažment hudobných skupín a tour manažment – agenti, manažéri, zvukári, osvetľovači, pódioví technici, vodiči a iné pomocné sily.

Tam, kde sa pomyseľný strom hudobného priemyslu začína vetviť, teda tam, kde sa hudba začína šíriť, nastupujú hudobné kluby, rádiá a televízie, divadlá, kiná, koncertné siene, hudobné festivaly, internetové služby, obchody s hudbou a hudobnými nástrojmi – teda používatelia a distribútori hudobných diel.

Koncové vetvy stromu tvoria spoločnosti profitujúce zo šírenia hudobných diel: poskytovatelia internetového pripojenia, mobilný operátori, či výrobcovia zariadení na prehrávanie a zaznamenávanie hudby.

Hudobný priemysel, ktorý sa stará o to, aby hudba znela, poskytuje prácu veľkému množstvu ľudí pri vytváraní priestoru pre šírenie hudby v službách realizátorov, distribútorov a používateľov hudobných diel. Hudobný priemysel tak generuje celospoločensky dôležité ekonomické stimuly, zamestnanosť, vzdelanie  a  kultúru pre lepší a zmysluplnejší život všade tam, kde sa starajú o jeho rozvoj.

Čo je štúdia o hudobnom priemysle?

Pre rozvoj hudobného priemyslu je potrebné poznať jeho aktuálny stav. Zmapovanie a vytvorenie uceleného obrazu o stave slovenského hudobného priemyslu je jedným zo základných cieľov pripravovanej štúdie s názvom Hudobný priemysel na Slovensku.

Keďže nie je možné získať všetky relevantné informácie z verejne dostupných zdrojov a z databáz organizácií kolektívnej správy, budeme radi pokiaľ sa zúčastníte prieskumu hudobníkov, ktorý tvorí dôležitú súčasť tejto štúdie. Po vyplnení kontaktného formulára Vám odkaz na dotazník radi prepošleme.

Tento projekt je ojedinelým svojho druhu na Slovensku, avšak v Európe existuje viacero pozitívnych príkladov. Štúdia o slovenskom hudobnom priemysle má za ambíciu nasledovať úspešné štúdie realizované v krajinách, ktoré by mohli byť pre lokálny hudobný trh vzorom:

·        Francúzsko: France Créative 
·        Veľká Británia: Digital Music Nation 2013Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára