piatok 12. mája 2017

Ďakujeme!


Ďakujeme všetkým autorom, muzikantom, promóterom a hudobným profesionálom! Ku dnešnému dňu máme viac ako 500 zodpovedaných dotazníkov. Postupne ideme spracúvať dáta a odpovede, prvé informácie vám prinesieme už čoskoro.  

pondelok 24. apríla 2017

Ktorým online službám najviac dôverujú slovenskí hudobníci?

Streamovanie hudby sa často považuje za  budúcnosť hudobného priemyslu. Medzi jasnú jednotku z poslucháčskeho hľadiska patrí YouTube. Ako však ku možnosti umiestniť svoju hudbu na online weby či platformy pristupujú hudobníci? Hudobný prieskum z roku 2015 im položil aj otázku „Je Vaša hudba dostupná online vo forme digitálneho streamovania?“. 

Podľa prieskumu šíri svoju hudobnú tvorbu prostredníctvom YouTube 87 % z opýtaných.  Na druhom mieste sa umiestnila služba Spotify (46 %) a v tesnom závese za ňou Deezer (43 %). O päť percent menej (38 %) mala novinka od spoločnosti Google, Google Play, ktorá okrem hudby ponúka aj iný digitálny obsah – časopisy, knihy, filmy a televízne relácie.  Rdio v prieskume označilo 29 % opýtaných, táto spoločnosť však v súčasnosti bezplatné služby neposkytuje, na konci roku 2015 zanikla. Rovnako aj posledná možnosť v prieskume, Music Jet, ktorú označilo 18% z opýtaných, svoje služby na slovenskom trhu neposkytuje. Spoločnosť Orange ju prestala prevádzkovať v auguste minulého roka.
 
Ako ste na tom Vy? Využívate niektorú z uvedených online služieb alebo dávate prednosť nejakej inej?

Je Vaša hudba dostupná online vo forme digitálneho streamovania?“

 
 

Ak sa chcete zapojiť do prieskumu, alebo máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte nás na hudobnyprieskum@soza.sk.

Publikované informácie sú výsledkom prieskumu Hudobný priemysel na Slovensku, ktorý organizoval Slovenský ochranný zväz autorský v roku 2015 v spolupráci s organizáciami SLOVGRAM, OZIS, Hudobný fond a Hudobné centrum.

 

utorok 4. apríla 2017

Pravidelné hranie a skúšanie je základom aj pre slovenských hudobníkov


Hovorí sa, že talent je iba päť percent úspechu, zvyšných 95 je drina. Riadia sa tým aj slovenskí hudobníci, tí skúšajú s kapelou alebo cvičia hru na nástroji niekoľko hodín týždenne či denne.

 
V prieskume, ktorý organizovala SOZA v roku 2014, na otázku „Približne koľko hodín v roku 2014 ste strávili skúšaním skladieb?“ znela v 20 % odpoveď 4 hodiny týždenne. Spolu až 28 % opýtaných cvičí a skúša s kapelou 1 alebo 2 hodiny denne.

Približne koľko hodín v roku 2014 ste strávili skúšaním skladieb?

1 h mesačne a menej
9 %
2 h mesačne
4 %
3 h mesačne
2 %
4 h mesačne
5 %
2 h týždenne
9 %
3 h týždenne
7 %
4 h týždenne
20 %
1 h denne
17 %
2 h denne
11 %
3 h denne
6 %
4 h denne
5 %
5 h denne
1 %
6 h denne
1 %
7 h denne
0 %
8 h denne
2 %

 
Ako je to vo vašom prípade? Skúšate radšej pravidelne, alebo párkrát do týždňa, ale v dlhších intervaloch? Podobné otázky, ktoré nám pomôžu zmapovať situáciu v hudobnom priemysle na Slovensku, sú súčasťou práve prebiehajúceho prieskumu. Súhrnné výsledky z dotazníkov z roku 2015 a z roku 2017 budú publikované v prvom vydaní Správy o hudobnom priemysle na Slovensku v priebehu tohto roka.

Ak sa chcete zapojiť do prieskumu, alebo máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte nám na hudobnyprieskum@soza.sk.

Publikované informácie sú výsledkom prieskumu Hudobný priemysel na Slovensku, ktorý organizoval Slovenský ochranný zväz autorský v roku 2015 v spolupráci s organizáciami SLOVGRAM, OZIS, Hudobný fond a Hudobné centrum.

 

utorok 28. marca 2017

Organizácia koncertu poskytuje prácu priemerne 4 – 5 ľuďom

Koncerty a ich organizovanie aj na Slovensku vytvára zaujímavé pracovné možnosti. A to nielen do ich charakteru, ale aj počtu. Popri hudobníkoch totiž za prácu dostanú zaplatené priemerne ďalší 4 – 5 ľudia. Na otázku Koľko ľudí dostane zaplatené (vrátane pomocníkov, technikov, organizátorov) pri vašom bežnom koncerte na Slovensku, ktorú sme položili hudobníkom počas prieskumu v roku 2015, bolo najčastejšou odpoveďou počet 5 osôb (17 %), nasledovali 4 osoby (14 %) a o tretiu priečku sa delilo 3 a 6 osôb. Tieto počty sú výrazne vyššie pri väčších koncertoch, festivaloch či turné. Z tohto jednoznačne vyplýva, že organizácia koncertov a koncerty samotné vytvárajú aj na Slovensku veľké množstvo pracovných príležitostí.

 
Otázka: Koľko ľudí dostane zaplatené (vrátane pomocníkov, technikov, organizátorov) pri vašom bežnom koncerte na Slovensku?Aká je vaša skúsenosť? Pomáha vám pri koncertoch viac ľudí, alebo sa snažíte všetko si zabezpečiť sami? Podobné otázky, ktoré nám pomôžu zmapovať situáciu v hudobnom priemysle na Slovensku, sú súčasťou práve prebiehajúceho prieskumu, ktorý nájdete na www.surveymonkey.com/r/SOZA17. Súhrnné výsledky budú publikované v prvom vydaní Správy o hudobnom priemysle na Slovensku v priebehu tohto roka.

Publikované informácie sú výsledkom prieskumu Hudobný priemysel na Slovensku, ktorý organizoval Slovenský ochranný zväz autorský v roku 2015 v spolupráci s organizáciami SLOVGRAM, OZIS, Hudobný fond a Hudobné centrum.

pondelok 27. marca 2017

Cesta hudobníka za fanúšikmi sa časom výrazne zmenila

Skôr narodení hudobníci začínali svoju kariéru na koncertnom pódiu, 4-5 rokov koncertovali a budovali svoju fanúšikovskú základňu. Až potom nasledoval podpis zmluvy a nahrávanie v štúdiu. Často uplynulo aj viac ako 10 rokov, kým zložili autorskú vlastnú skladbu, verili v jej úspech a prvé tantiémy.


Kariérna cesta súčasných mladých hudobníkov je vplyvom digitálnej doby odlišná. Zdá sa, že nájsť priestor pre prvé koncerty je komplikovanejší a tak v súčasnosti začínajúci hudobníci volia jednoduchší spôsob hľadania svojich fanúšikov. Najprv svoju hudbu nahrajú a postupne začínajú v budovaní fanúšikovskej základne prostredníctvom YouTube a ďalších digitálnych platforiem. Cesta k príjmom, vďaka ktorým je možné živiť sa hudbou, sa mení tiež. Podľa prieskumu musí hudobník odohrať minimálne 20 platených koncertov ročne. Toto číslo je dokonca vyššie v prípade vidieku, kde je menšie publikum a nižšie honoráre.

 


 

Aká je vaša skúsenosť? Myslíte si, že je jednoduchšie či zložitejšie koncertovať? Čo je podľa vášho názoru pre moderného umelca dôležitejšie – dobrá propagácia na YouTube či stabilná fanúšikovská základňa na koncertoch?


Ak sa chcete zapojiť do pripravovaného druhého kola prieskumu, ktoré sa začne koncom marca 2017, prosím, napíšte nám email na hudobnyprieskum@soza.sk a radi Vám dotazník zašleme. Súhrnné výsledky budú publikované v prvom vydaní Správy o hudobnom priemysle na Slovensku v priebehu tohto roka.


Publikované informácie sú výsledkom prieskumu Hudobný priemysel na Slovensku, ktorý organizoval Slovenský ochranný zväz autorský v roku 2015 v spolupráci s organizáciami SLOVGRAM, OZIS, Hudobný fond a Hudobné centrum.

 

streda 22. marca 2017

217 fanúšikov na koncerte - taký bol slovenský priemer v roku 2014

Najčastejšou odpoveďou na otázku „Aká je typická návštevnosť Vašich koncertov na Slovensku“ bol počet 100 fanúšikov. Túto informáciu uviedlo až 27 % respondentov zo 419 odpovedí. Druhou v poradí, s 22 %, bola návštevnosť 60 fanúšikov. Treťou najčastejšou odpoveďou bolo 200 fanúšikov (14 %) a na štvrtom mieste, len o jedno percento menej, je odpoveď 300 fanúšikov. Priemerná návštevnosť koncertov slovenských hudobníkov na Slovensku je 217 fanúšikov.

Typická návštevnosť koncertov slovenských kapiel na Slovensku.


Pre veľa ľudí sú synonymom hudobného koncertu davy fanúšikov, vypredané hudobné sály, prípadne veľké koncertné pódiá na štadiónoch a festivaloch. V medzinárodnom porovnaní zahŕňajúcom vyše 3000 hudobníkov zo Slovenska, Maďarska a Chorvátska však vyplýva, že až 75% koncertov navštívi menej ako 300 fanúšikov a polovicu koncertov dokonca menej ako stovka návštevníkov.

Aká je Vaša skúsenosť? Vystupovali ste v roku 2016 na koncertných pódiách? Líšila sa návštevnosť Vašich koncertoch podľa regiónov?

Ak sa chcete zapojiť do pripravovaného druhého kola prieskumu, ktoré sa začne koncom marca 2017, prosím, napíšte nám email na hudobnyprieskum@soza.sk a radi Vám dotazník zašleme. Súhrnné výsledky budú publikované v prvom vydaní Správy o hudobnom priemysle na Slovensku v priebehu tohto roka.
 
Publikované informácie sú výsledkom prieskumu Hudobný priemysel na Slovensku, ktorý organizoval Slovenský ochranný zväz autorský v roku 2015 v spolupráci s organizáciami SLOVGRAM, OZIS, Hudobný fond a Hudobné centrum.